MU Hoàn Long | TEST: 21/10 - OPEN: 23/10

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 305] 21-10-2021
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 306] 21-10-2021
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 340] 21-10-2021
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 319] 21-10-2021
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 274] 21-10-2021
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 263] 21-10-2021
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 243] 21-10-2021
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 259] 21-10-2021
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 266] 21-10-2021
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 331] 21-10-2021
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 250] 21-10-2021
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 229] 21-10-2021
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 218] 21-10-2021
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 221] 21-10-2021
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 482] 21-10-2021
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 271] 21-10-2021
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 445] 21-10-2021
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 517] 21-10-2021
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 496] 21-10-2021
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 497] 21-10-2021
Giới thiệu sói tinh [đọc: 460] 21-10-2021
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 458] 21-10-2021
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 448] 21-10-2021
NPC trong game Mu Online [đọc: 469] 21-10-2021
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 472] 21-10-2021
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 388] 21-10-2021
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 379] 21-10-2021
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 369] 21-10-2021
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 406] 21-10-2021
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 377] 21-10-2021
  Xem tất cả các bản tin